Новини за Елен Герджиков
Елен Герджиков: Само ПУП  могат да гарантират, че няма да има презастрояване
28.06.2019
Е. Герджиков: „Визия за София“ е дело на всички граждани
17.06.2019
Столична община залага безпрецедентни санкции в договорите за ремонтите
11.10.2018
Ел. Герджиков: Заводът за изгаряне на RDF отпадъци в София няма да замърсява
26.07.2018
Столична община иска промяна на договора със
16.01.2018
Метростанцията в Бакърена фабрика ще се строи с публично-частно партньорство
13.10.2017
Подготвя се стратегия за развитието на София до 2050 г.
27.07.2017